Sơn lót

 • SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘT THẤT SEALER 901

  SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘT THẤT SEALER 901

  TÍNH NĂNG SẢN PHẨM Sơn lót chống kiềm nội thất JONUX SEALER 901 là loại sơn hệ Acrylic 100% sơn lót chống kiềm trong nhà đã được nghiên cứu và thử nghiệm rất phù hợp với khí hậu...
 • SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT SEALER 902

  SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT SEALER 902

  TÍNH NĂNG SẢN PHẨM Sơn lót chống kiềm nội thất JONUX SEALER 902 là loại sơn hệ Acrylic 100% sơn lót chống kiềm trong nhà đã được nghiên cứu và thử nghiệm rất phù hợp với khí...
 • SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT SEALER 905

  SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT SEALER 905

  TÍNH NĂNG SẢN PHẨM Sơn lót chống kiềm ngoại thất JONUX SEALER 905 là loại sơn hệ Acrylic 100% sơn lót chống kiềm ngoài nhà đã được nghiên cứu và thử nghiệm rất phù hợp với khí...
 • SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT SEALER 906

  SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT SEALER 906

  TÍNH NĂNG SẢN PHẨM Sơn lót chống kiềm ngoại thất JONUX SEALER 906 là loại sơn hệ Acrylic 100% sơn lót chống kiềm ngoài nhà đã được nghiên cứu và thử nghiệm rất phù hợp với...