Ban lãnh đạo công ty Jonux Châu Á khai trương đại lí Công Bình

Vừa qua, ban lãnh đạo công ty Jonux Châu Á tham dự khai trương đại lí phân phối Sơn Công Bình. Với qui mô phân phối lớn, đáp ứng nhu cầu của toàn địa phương. Sơn Jonux Châu Á chất lượng cao, bền đẹp với thời gian, phân phối trên 63 tỉnh thành của cả nước.